Дуальды оқыту

Өңірдің кадрларға деген қажеттілігін ескере отырып, сондай-ақ білім беру сапасын арттыру мәселелерін шеше отырып, СҚУ колледжі "Дизайн"мамандығы бойынша дуальды оқыту нысанын енгізді.
Дуальды оқытудың артықшылығы:
- оқыту өндіріс сұраныстарына барынша жақын;
- оқыту процесінде заманауи өндірістік жабдықтарды пайдалану;
– оқытуды кәсіби кадр-тәлімгерлер жүзеге асырады;
- әлеуметтік әріптестер кәсіпорындары базасында оқытушылардың тағылымдамасы;
- студенттердің жан-жақты кәсіби дамуы.
Осы оқу жылының басында екі топ (жұмыс мамандығы, "Көркемдік-орындаушылық жұмыстарды орындаушы" біліктілігі, сондай - ақ "Дизайнер" орта буын маманы) алғаш рет "CMYK Приматон" жарнама тобы-ЖК Е. В. Киселников, "GERA" жарнамалық-өндірістік компаниясы сияқты әлеуметтік әріптестер базасында өндірістік оқытуға шықты- Print"," в яблочко " компаниясы-ЖК Бауэр С.А., "lamyr" дизайн студиясы - ЖК Фишбух и. В. және басқалар. Барлығы 10 ұйым. 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрыққа сәйкес студенттермен дуальды оқыту бойынша 49 шарт жасалды, онда "Атамекен" ӨКП-да тіркелген үш тараптың "білім алушы, колледж және кәсіпорын"міндеттемелері көзделген.